Hur blev Indonesien muslimskt?

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Hur blev Indonesien muslimskt?
Svar: 

Indonesien har ingen statsreligion utan sex officiellt erkända religioner: hinduism buddism, islam, katolicism, protestantism och konfucianism.
Men av Indonesiens cirka 220 miljoner innevånare är ungefär 85 % muslimer.

Så här skriver Ann Kull, doktorand i islamologi i artikeln Islam, tolerans och fredlig samexistens i Indonesien:

"En absolut majoritet av alla indonesiska muslimer är moderata. Jag menar
då att de lever i fredlig samexistens med sina grannar, arbetskamrater och
studiekamrater av olika religiös tillhörighet och inte tycker det är något problem.   
Många menar också att Gud ändå är samma Gud, oavsett vad man
ger honom för namn och vad man kallar sin religion. Så har det varit under
den mesta tiden sedan islam kom till det område som idag utgör Indonesien.Islam spreds här långsamt, under flera hundra år, och spridningen var
huvudsakligen fredlig. I området fanns då redan både hinduism, buddism
och en mängd lokala religioner och traditioner. Man brukar därför ofta säga
att islam bara lade sig som ytterligare ett lager av religion ovanpå de redan
etablerade religionerna: alltså synkretism. Men islam i de olika regionerna
har kunnat variera väldigt: allt från en mera ”ortodox” form i till exempel
Aceh och på västra Java, till mycket lokala varianter på till exempel östra
Java."
https://www.ctr.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/8/kull.pdf

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/indonesien/religion/

27 februari 2019 - 10:24

Kategorier