Hur blev allting till? Religion och vetenskap

Besvarad av Susanne Fleischer
Fråga: 
Hur blev allting till? Hur stämmer Bibelns berättelse med vad vetenskapen säger? Kan man tro både på Bibelns och vetenskapens förklaring?
Svar: 

Här får du en hänvisning till SO-rummets artiklar på temat religion och vetenskap. Där finns flera artiklar om ditt ämne.
SO-rummet är ett länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/religion-och-vetenskap

 

21 januari 2017 - 10:43

Kategorier