Hur bildas ljud

Besvarad av Anna-Stina Takala
Fråga: 
hur bildas ljud när jag googlade på det kom denna/din sidan fram så jag undrar om du kan svara på det
Svar: 

Marianne hade tyvärr inte möjlighet att svara på din fråga, så jag gör det istället.

Såhär beskriver Nationalencyklopedin hur ljud bildas:
"Ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat. Ett exempel på ljud är en ton. En ton är ett ljud som låter rent, ibland till och med vackert. Hög ljudstyrka är störande och kan vara skadligt för hörseln. I luften rör sig ljudet med en hastighet av cirka 340 meter per sekund.

Ljud kan liknas vid en våg
Ljud kan skapas genom att man orsakar vibrationer i luft, som i en flöjt. Det kan också skapas genom att man sätter ett föremål i svängning, som en gitarrsträng, som i sin tur får luften att vibrera.

Vibrationerna i till exempel en vibrerande gitarrsträng sätter både gitarren och luften i rörelse så att det uppstår tryckvågor som rör sig utåt. En kort sträng vibrerar snabbt och ger vågor med kort våglängd. Sådana hör vi som "gälla" eller "höga" toner: pling! En lång sträng vibrerar långsamt, och våglängden blir lång. Vi hör en "djup" eller "dov" ton: plong!

Örat gör ljudet hörbart
Vibrationerna påverkar luften så att den ömsom blir tätare och ömsom blir tunnare. Vibrationerna rör sig bort från ljudkällan som en tryckvåg. Ett område med tät luft följs av ett område med tunn luft som följs av ett område med tät luft och så vidare. Dessa omväxlande täta och tunna områden är själva tryckvågen. Örats trumhinna och hörselceller omvandlar tryckvågen till elektriska signaler som hjärnan uppfattar som ljud.

Ljud behöver en gas, en vätska eller ett fast föremål för att kunna transporteras. Det måste finnas något som kan bli omväxlande tunt och tätt för att en tryckvåg ska kunna finnas. Utan luft skulle vi inte kunna höra något ljud, och utan öron skulle vi inte ha något sinnesorgan att uppfatta ljudet med. Det betyder att det är helt tyst i rymden mellan himlakropparna, där det inte finns något som kan transportera ljudvågorna."
ljud. http://www.ne.se/enkel/ljud, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-29.

Här är vårt tidigare svar om ljud: http://bibblansvarar.se/svar/hur-uppstar-ljud

24 april 2013 - 9:54