Hur bildas ljud?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
hur bildas ljud?
Svar: 

Vi har tidigare svarat på den här frågan i Bibblan Svarar och då skrev vi så här:

I nationalencyklopedin finns följande förklaring under ljud:Ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.
Ljud kan skapas genom att man orsakar vibrationer i luft, som i en flöjt. Det kan också skapas genom att man sätter ett föremål i svängning, som en gitarrsträng, som i sin tur får luften att vibrera.
Vibrationerna i till exempel en vibrerande gitarrsträng sätter både gitarren och luften i rörelse så att det uppstår tryckvågor som rör sig utåt. En kort sträng vibrerar snabbt och ger vågor med kort våglängd. Sådana hör vi som "gälla" eller "höga" toner: pling! En lång sträng vibrerar långsamt, och våglängden blir lång.

7 oktober 2014 - 19:00