Hur bildas fett?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Hur bildas fett, i både naturen och kroppen?
Svar: 

På livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om fett, olika typer av fetter, hur de bildas och i vilka livsmedel de finns.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett

Du kan även läsa mer på Wikipedia om fetter. Där står bland annat att: Fett utvinns ur djur och växt-celler och därför skiljer man på vegetabiliska fetter (växt) och animaliska fetter (djur).
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fett

 

12 februari 2019 - 18:29

Kategorier