Hur bildades FN efter andra världskriget?

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
Hur bildades fn efter andra världskriget? Hur påverkas vi idag?
Svar: 

Hej!

Förstahandsinformation om FN:s bildning hittar du på FN:s hemsida, komplett med några bilder och ljudklipp. 

SO-rummet är annars en utmärkt svensk informationsresurs som sammanfattar FN:s roll i världen. Här står bl.a.:"FN:s stadga anger fyra huvudmål för FN:
1. Att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
2. Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
3. Att åstadkomma internationell samverkan för att främja utveckling och mänskliga rättigheter.
4. Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål."

 

25 februari 2017 - 22:59