Hur bildades Corona-viruset?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Hur bildades corona viruset. Jag har hört olika myter om det telexempel att kineserna äter fladdermöss ovh att en hade en skukdom och sedan åt en person den och började smitta utan att veta om det.
Svar: 

Enligt tidskriften Ny teknik vet man fortfarande inte hur smittan uppkom.
Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, säger i artikeln: Man vet ännu inte vad det kommer ifrån.
Något det pratas om är fladdermöss. Det kommer att ta tid innan vi vet var det kommer ifrån och innan vi vet mer om smittsamhet och dödlighet.
Artikeln skrevs 30/1.

I en annan artikel i Svenska dagbladet (uppdaterad 12/3) står det följande: Det är hittills oklart vad som är källan till det nya Corona-viruset, men forskarna tror att viruset
kommer från fladdermöss.

Källor:
svd.se
www.nyteknik.se

15 mars 2020 - 19:32

Kategorier