Hur begär man ut en förundersökning?

Besvarad av Rebecca Risén
Fråga: 
Vilket nummer har förundersökningen (även kallad OperationPlaya) som åklagaren lade fram? Tänkte att det skulle underlätta om jag har korrekta nummer när jag sedan kontaktar polismyndigheterna för att få ta del av materialet (för det är väl så man gör?).
Svar: 

Offentlighetsprincipen i Sverige omfattar handlingar som inkommit eller upprättats och förvarats av en myndighet. Dock finns det inskränkningar av offentlighetsprincipen, dessa gäller om handlingen är sekretessbelagd. En prövning om handlingen omfattas av sekretess görs när handlingen begärs ut.

På Sveriges domstolars webbsida kan du läsa mer om offentlighetsprincipen kring domar och rättegångshandlingar samt vilka uppgifter som kan finnas i allmänna handlingar.

Du vänder dig till den myndighet som förvarar handlingen som du vill begära ut. Läs mer om det här Sveriges domstolar och polismyndigheten.

Juristerna på Lawline har fått frågor kring att begära ut förundersökningar. Här kan du läsa deras svar:

9 oktober 2019 - 15:31