hur är man om man är narsicisst?

Besvarad av Amanda Karlsson
Fråga: 
hur är man om man är narsicisst?
Svar: 

NE.se skriver att "Individer med narcissistisk personlighet utvecklar brister i regleringen av libido så att det egna självet ständigt behöver förstärkas och rent av förhärligas" (NA.se, 2020). 
De har alltså ett stort behov av att bli bekräftade och har väldigt svårt att ta kritik mot det egna jaget. 
NE. se menar även att "termen narcissism används också mer allmänt om en självbespeglande livsstil med egoism och förakt för andra, hänsynslöshet och ytlighet (NA.se, 2020). 

Du kan läsa mer här: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/narcissism 

2 september 2020 - 12:55

Kategorier