Hur är det svenska rättssystemet uppbyggt?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur är de svenska rättssystemet uppbyggt? hur fungerar rättsprocessen? samt hur arbetar vi för minskad brottsåterfall?
Svar: 

En introduktion till Sveriges rättssystem hittar du i Nationalencyklopedin:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/rättsväsen (hämtad 2016-01-27)
samt i den här artikeln på SO-rummet:
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/sveriges-rattsvasen

Mer ingående upplysningar om det svenska rättssystemet finns i den här skriften från Justitiedepartementet:
http://www.regeringen.se/contentassets/f7691b53fffc4f7c9edeeddf4cbb2e2f/det-svenska-rattsvasendet.pdf

Information om förebyggande arbete mot återfall finns på BRÅ:s webbplats, där det också finns länkar vidare till ytterligare material:
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/sveriges-rattsvasen

20 januari 2016 - 10:36