Hur är det att leva på Mars?

Besvarad av Daniel Fahlén
Fråga: 
Hur är det att leva på mars?
Svar: 

Det första vi kan konstatera är att det inte är möjligt att leva på Mars utan hjälp från livsuppehållande utrustning så som rymddräkt och speciella byggnader. Atmosfären är tunn och består till huvudsak av koldioxid, risken att skadas av strålning är stor och temperaturen är i genomsnitt betydligt lägre än på jorden. Gravitationen är också den lägre än på jorden så en skulle känna sig lättare och kunna hoppa betydligt högre än hemma.

Ett dygn på mars, det vill säga när planeten har snurrat ett varv kring sin egen axel, är ungefär lika långt som jordens medan ett år på Mars är 687 dygn. Mars har precis som jorden en lutande axel vilket gör att det finns årstider, dessa är längre än på jorden eftersom året är längre. Marken och atmosfären är rödlätt vilket beror på höga halter av järnoxid.

Det finns, och har länge funnits, tankar på att kolonisera Mars och en hel del tankar kring livet på en främmande planet har därför lyfts, inte minst kring det sociala och det psykologiska. En central fråga är hur människor skulle hantera den isolation det skulle innebära att vara frånkopplad resten av mänskligheten utan möjlighet till direktkommunikation. Dessutom skulle en expedition till, och i ännu högre grad ett permanent liv på, Mars innebära ett socialt umgänge där ett fåtal människor lever tätt tillsammans utan möjlighet till andra sociala sammanhang. Ytterligare en fråga rör beroendet av teknisk utrustning och den oro det kan innebära, livsuppehållande system måste fungera samtidigt som det finns få reservdelar och ytterst begränsad hjälp utifrån. Samma typ av oro kan också kopplas till andra effekter av isolering, så som begränsade möjligheter till sjukvård.

För mer information har engelska wikipedia en omfattande artikel om mänsklig närvaro på Mars: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mission_to_Mars

10 februari 2017 - 11:29