Hur är brandhinder gjorda när det gäller att förhindra skogsbränder?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hur är brandhinder gjorda när det gäller att förhindra skogsbränder?
Svar: 

Brandhinder i skogar kan se ut på olika sätt. Något som forskare inom ämnet förespråkar är så kallade naturliga brandhinder.
Ett naturligt brandhinder kan till exempel vara en sjö, våtmarker eller en bred väg. 
Man kan också skapa naturliga brandhinder genom att plantera lövskog i barrskog. Lövskog är fuktigare än barrskog och genom att plantera in lövskog kan brandens framfart minskas. 
Ett annat sätt att förhindra skogsbränder är att använda en teknik som kallas skyddsavbränning eller motbrand. Det betyder att man vattnar upp ett område och tänder en ny brand som sakta ska röra sig mot den stora branden. Man bränner på det sättet bort bränsle så att branden inte kan sprida sig vidare. 
Du kan läsa mer om brandhinder i dessa artiklar:

8 januari 2020 - 6:25