Hur är berättelsen om guden El?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Hur är berättelsen om guden El ( Elohim ) ?
Svar: 

Enligt texter från Ugarit (nuvarande Ras Shamra, Syrien) stod El i spetsen för en gudaförsamling som bestod av ”gudasönerna” alternativt ”Els söner”. El sades trona ”vid flodernas källa”, dvs. i den paradisiska världens centrum. Han var den högste härskaren, vars storhet, vishet och ålder framhölls. Han bar epitetet ”tjuren” och avbildades med tjurhorn.

I de kultiska texterna har dock gudasönerna Baal, Mot och Jam tilldelats de framträdande rollerna, vilket har lett till att El, med orätt, betraktats som en deus otiosus, dvs. en gud som dragit sig tillbaka och lämnat över styret till nästa generation. Man har sålunda velat anta en viss generationsmotsättning, liksom i de grekiska myterna kring Uranos/Kronos och Kronos/Zeus. Härtill har också bidragit att Filo från Byblos sammanställde feniciernas Elos med Kronos. Det finns dock inga belägg i texterna för en sådan våldsam generationsväxling.

El betecknades även som ”den välvillige och barmhärtige”. En rad lokala kulter tillägnades El under bestämda benämningar såsom El ’Eljon (’Gud den högste’) i Salem (Jerusalem) med epitetet ”skapare av himmel och jord” (Första Moseboken 14:19 och 22) och El-Betel i Betel. I patriarktraditionerna omnämns utan närmare lokalisering El Shaddaj (möjligen ’Gud den allsmäktige’) och El Olam (’Evighetens eller tidsförloppets gud’). Bakom dessa anar man ett henoteistiskt drag, dvs. att El tenderat att bli den helt dominerande guden. Om detta är riktigt, är sammansmältningen mellan ökenguden Jahve och El efter den israelitiska invandringen naturlig.

Om Els spridning vittnar den feniciska texten på en stele från Karatepe i Turkiet, som nämner ”El, jordens skapare”, en titel som också finns t.ex. i Leptis Magna i Libyen. På arameiska kan flera med el sammansatta namn beläggas, varav somliga torde syfta på guden El, ej blott på ”gud”. I prästen Sanchuniathons feniciska gudagenealogi är Kronos-El son till Uranos (Baal Shamem), och Hypsistos-’El Eljon är en fristående gud.

Källor och tips för vidare läsning

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/el

https://sv.wikipedia.org/wiki/El_(mytologi)

http://www.messianskaforeningen.se/underv/skb/elo2.htm

12 februari 2017 - 14:39

Kategorier