Hur ändrades fraktpriser när man övergick till containers?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
När varor slutade sändas som styckegods, och container användes istället, blev frakten billigare. Hur mycket sjunk kostnaden?
Svar: 

Jag har inte lyckats hitta ett exakt svar på din fråga, dock verkar det inte som om transportkostnaderna gått ner särskilt mycket på grund av containeriseringen. 

I denna forskningsartikeln av David Hummels beskrivs prisutvecklingen på godstransporter, men han ser inget tydligt samband med starkt minskade kostnader och containerisering. Världsbanken konstaterar samma sak i rapporten Transport costs and specialization, där de skriver
"The major cost declines have been in road and air transport. Maritime transport went through the containerization revolution without reducing costs overall."

Wikipedia beskriver mer allmänt vad containerisering innebar. Många hamnarbetare förlorade sina jobb och många gamla hamnar förlorade transporter då de inte var anpassade till det nya sättet att transportera gods, samtidigt som de hamnarbetare som var kvar fick mer kvalificerade arbetsuppgifter och därmed högre lön, samt att nya hamnar tog över.

14 januari 2020 - 20:21

Kategorier