Hundstall

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Hej! Hur mycket pengar plockar styrelsen för Åkeshovs hundstall ut per år av polisen (som i sin tur utpressar hundägarna)?
Svar: 

Hej!
Hundstallet i Åkershov är en del av Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen och du kan läsa deras årsredovisning på nätet. Om du inte nöjer det med det ring och boka ett samtal med dem. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida.

https://hundstallet.se/om-oss/arsredovisning/

Vänligen/Amela

14 februari 2019 - 9:27

Kategorier