Hugo von Hofmannsthal citat på svenska?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Finns det någon svensk översättning av dessa rader av Hugo von Hofmannsthal? "Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe, ein grosser Gott der Seele sthet vor dir."
Svar: 

Citatet saknar en rad, det ska vara "Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe! Aus des Dionysos, der Venus Sippe. Ein grosser Gott der Seele steht vor dir." Ungerfärlig översättning "Jag är inte hemsk, jag är inte ett skelett. Från Dionysos är Venus sprungen. Själen av en större gud står framför dig."   

Från "The Tuning of the Word: The Musico-literary Poetics of the Symbolist Movement"
Av David Michael Hertz https://books.google.se/books?id=XkbZqYMlBsAC&pg=PA189&dq=Ich+bin+nicht+...

22 april 2020 - 11:02

Kategorier