Hur aktuell är Millenniekommittén?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/98/f9c00a1f.pdf Hur aktuell är denna informationen och varför?
Svar: 

Millenniekommittén tillsattes av regeringen 1998. Om du söker efter Millenniekommittén (som har skrivit texten)  i Google så hittar du det här dokumentet. Här presenteras bakgrunden till kommittén och varför den tillsattes. Mer om Millenniekommittén finns här i deras slutbetänkande. Hoppas du hittar tillräckligt med information i det här materialet för att besvara frågan.

5 februari 2015 - 15:09