”How soon not now becomes never"

Besvarad av Maria Sandelin
Fråga: 
”How soon not now becomes never.” Är detta ett citat av Martin Luther eller av Martin Luther King? Mkt tacksam för svar.
Svar: 

Citatet tillskrivs Martin Luther på väldigt många ställen på Internet (och på bara några få ställen påstås det komma från Martin Kuther King). Men jag har inte kunnat hitta någon hänvisning till källa, så det kan vara falskt.

11 december 2018 - 14:05