Hot mot alger

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Hallå! Vad finns det för hot mot våra alger i haven?
Svar: 

Sveriges radio skrev 2016 om forskning som gjorts. Det visar att det finns olika hot mot olika platser, och inget gemensamt hot mot alla alger.
Mer om den forskningen kan du läsa här (på engelska)

Övergödning är ett hot mot hela havsmiljön, då ökar algerna och andelen giftiga alger. Giftiga alger ökar också på olika platser när klimatet blir varmare. Mer om det går att läsa på Wikipedia och SVT Nyheter. 

Det verkar snarare så att med t.ex. klimatförändringar och övergödning påverkas algerna och blir hot för andra arter, t.ex. tar över korallrev eller lämnar dem om det blir för varmt.
Om det går att läsa på Naturskyddsföreningens hemsida.

Mer om alger kan du läsa här:
SMHI
NE

18 september 2019 - 18:57