Homeschooling

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
I Sverige är det skolplikt. I U.S.A. kan man ha "home school". Hur går det till med vidareutbildning (högskola/universitet) när ett barn fått sin utbildning hemma?
Svar: 

"Homeschooling" kallas det när barn inte går i vanlig skola utan undervisas av föräldrarna hemma. Det är tillåtet i flera olika länder, särskilt i engelskspråkiga länder som USA, England, Australien, Nya Zeeland och Canada.
Hemundervisade barn har visat sig ha bra resultat i jämförelse med traditionellt undervisade barn och ungdomar. De har heller inga problem med att komma in på högskolor. De flesta College och Universitet tar emot hemundervisade elever. Det är olika vad som behöver visas upp för att antas vid högre utbildning, men vanligt är en portfolio med texter som eleven skrivit, intervjuer, rekomendationsbrev, och resultat från standardiserade prov. Så funkar det i USA, och det kan hända att det fungerar lite annorlunda i andra länder som tillåter Homeschooling. 
Källa: Wikipedia

13 januari 2020 - 18:02

Kategorier