Hjärtbegravning

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Hej! Under medeltiden förkom sedan att begrava en framträdande samhällsperson i en stensarkofag, ofta i en framträdande kyrka, vanligtvis i en domkyrka. Samtidigt förekom seden att ta ut den framträdande personens hjärta. Hjärtat begravdes ofta på ett annat ställe. Varför gjorde man så här? Vad betyder denna sed? Heter denna sedvänja något? Varifrån kom den och under vilken tidsepok förekom denna sed? Gällde denna sed enkom samhällets övre skikt?
Svar: 

Att begrava en persons hjärta separat från kroppen kallas för hjärtbegravning.
Seden var vanlig under korstågstiden då de som dött under striderna ofta fick sitt hjärta fört till hemlandet. 
Det var under medeltiden även vanligt att furstar i England, Frankrike och Tyskland lät begrava sitt hjärta på en annan plats än sin kropp. 
Rickard I av England och Gustav II Adolf är två regenter vars hjärtan blivit begravda separat med så kallad hjärtbegravning.

Läs mer på dessa länkar:

Jag hittade också två böcker inom ämnet:

 

28 juli 2020 - 11:26

Kategorier