Hitta svenska mailvänner?

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Var kan man hitta svenska mailvänner någonstans? Det är inte så lätt när brevweb har legat nere sen juni månad.
Svar: 

Om du är medlem på Facebook så finns där ett antal grupper man kan gå med i om man söker brev/mail-vänner. Skriv "Brevvänner" i sökrutan så kommer de upp. Den största har ca 1000 medlemmar.

Ett annat alternativt kan vara att bli medlem i någon av de stora internationella gemenskaperna för människor som söker brevvänner. Här kan man filtrera på land om du bara söker efter svenskar att brevväxla med.
Länkar till ett par av de större:
penpalworld.com

globalpenfriends.com

3 september 2020 - 20:18

Kategorier