Hitta kurslitteratur på andra bibliotek

Besvarad av Rebecca Risén
Fråga: 
Hej! Jag har just påbörjat en utbildning till SYV på Malmö universitet, lokaliserad till Varberg. Eftersom jag bor här i Mölndal har jag letat efter kurslitteraturen på Mölndals Bibliotek men hittar INGET på litteraturlistan. Varför? Var ska jag leta istället?
Svar: 

Hej!
Det är skillnad på folkbiblioteken, högskolebiblioteken och universitetsbibliotekens uppdrag och därför ser utbudet på böckerna olika ut på de olika biblioteken. Böcker som är kurslitteratur på högre utbildningar kan finnas på folkbiblioteken men långt ifrån alla finns. Du kan däremot hitta kurslitteratur på Universitetsbiblioteket i Göteborg och på Campusbiblioteket i Varbergs. Sök i deras kataloger för att se om böckerna finns tillgängliga.

Du kan också söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris (alla bibliotek är inte med i katalogen, men alla universitetsbibliotek är). Du kan också kontakta ditt bibliotek i Mölndal om att göra ett fjärrlån. Du kan då låna en bok från ett annat bibliotek inom Sverige som sedan skickas till dig i Mölndal.

Ett viktigt tillägg:
Fjärrlånepolicyn varierar på olika folkbibliotek. Många fjärrlånar inte in kurslitteratur av praktiska skäl - annat än i undantagsfall. Antalet studerande överstiger det bokbestånd som finns och fjärrlåneprocessen har också en fördröjning vilket innebär att en bok som tycks finnas inne i katalogen hinner bli utlånad innan fjärrlånet skall expedieras. Vissa lärosäten utlovar på sina hemsidor fjärrlån via det lokala folkbiblioteket som ett lånealternativ, men det stämmer ofta inte med verkligheten. Litteraturanskaffandet är inte alltid så lätt. Lycka till!

Jan Gustafson
Nacka Forum bibliotek
 

4 september 2019 - 19:18

Kategorier