Hitta avhandlingar i Libris

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Hej! Hur hittar jag svenska doktorsavhandlingar inom läs- och skrivområdet på Libris?
Svar: 

Hej!
Det går att begränsa sökning till Medietyp i Libris och endast hitta avhandlingar. Det kan göras antingen med "Utökad sökning" (http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext) och välja "Materialtyp och Böcker" > "Avhandlingar", och sedan använda olika sökord. Det går också att direkt söka med relevanta sökord och i ett senare skede filtrera sökningen ("Avgränsa träffmängd") till höger om träfflistan. Där väljs "Typ och Avhandlingar".

När det gäller att hitta relevanta sökord/ämnesord blir det lite svårare. Jag hittade en titel som innehåller det mesta ínom läs- och skrivlärning (och boken heter just så) och där går det att hitta det som passar din sökning bäst (källa: http://libris.kb.se/bib/7274657?vw=full).

Libris har också bra hjälpsidor för att hitta litteratur (länken går till "Sökteknik"): http://librishelp.libris.kb.se/help/how_search_general_swe.jsp?open=sear...
DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid följande 47 lärosäten och forskningsinstitutioner. Där går det också att hitta digitala avhandlingar. (Källa: http://www.diva-portal.org)

7 februari 2019 - 11:37

Kategorier