Historiska föregångare till vattenpasset

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hur fick man byggnationer i våg förr i tiden, innan man hade vattenpass eller plastslangar? Tex på landsbygden där man inte hade så mycket verktyg?
Svar: 

Hej,

Om en håller sig till Sverige och landsbyggden torde det vanligaste sättet att få till raka konstruktioner ha varit att flukta, dvs. at ”mäta” med ögat. Annars var olika typer av verktyg med lod de historiska föregångarna till vattenpasset. Vattenpasset uppfanns 1661 men kom först i bruk på bredare front under 1800-talet. Ett vanligt förekommande lodbaserat instrument bland murare, stenhuggare och inom andra hantverkyrken var den s.k. ”lodmallen”, en liksidig triangel av trä där lodet hänger i ett snöre från toppen. Längre tillbaka använde Romarna t.ex. den s.k. Chorobaten vid bygget av akvedukter.

Om lodbrädan från Nordisk familjebok (1893)
http://runeberg.org/nfaq/0202.html

Artikel med bibliografiska referenser om Romarnas olika mätinstrument
http://www.romanaqueducts.info/picturedictionary/pd_onderwerpen/tools.htm

En artikel om lodbaserade instrument under medeltiden
http://www.designspeculum.com/Historyweb/shelby%20medieval%20masons%20to...

11 juni 2017 - 10:53