Hinduismen och reinkarnationen

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hur ser en hindu på återfödelse?
Svar: 

Hej!

Tack för att du vänder Dig till "Bibblan svarar"! :)

Så här skriver sidan Religionsfröknarna:
"När den fysiska kroppen dör tror hinduer att atman (själen) fortsätter att existera och vandrar vidare för att födas på nytt i en ny kropp. Detta kallas reinkarnation-återfödelse. Man kan återfödas som människa eller djur och vad man återföds som beror på den karma man samlat på sig under livet. Karma är den moraliska naturlag som allt liv lyder under. Allt man gör får konsekvenser- dåliga gärningar ger dålig karma som påverkar negativt senare i livet eller i nästa existens, liksom bra karma ger gott tillbaka. Att nå frälsning, det yttersta målet i tillvaron, innebär att bryta samsara, återfödelsens kretslopp. Då förenas den individuella atman (själen) med brahman (världssjälen). Det finns olika vägar för att nå detta mål, förknippade med olika intellektuella, andliga, känslomässiga och kroppsliga övningar."
(Religionsfröknarna avsnittet om hinduism, http://religionsfroknarna.se/?page_id=63  )

//Nisse

 

31 maj 2017 - 20:50

Kategorier