Hex code systemet färger

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Hur fungerar Hex code systemet för färger?
Svar: 

Hex codes, hex kod eller hexadecimalkod är en kod bestående av siffrorna 0-9 med vilken man anger webfärger. Svart t.ex. innehåller inga färger och har färgkoden #000000.  Du kan läsa mer på exempelvis
https://sv.wikipedia.org/wiki/HTML-f%C3%A4rger och på  http://webbdesigna.se/faergkoder.php  där det bl.a. finns en färgväljare som man kan använda.
 

22 januari 2018 - 9:09