Hemlösa i Sverige

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Hur många hemlösa finns det i Sverige?
Svar: 

Det finns ingen aktuell uppgift om hur många hemlösa som finns i Sverige just nu. Den senaste undersökningen är från 2011, och då var de ungefär 34 000 personer som var hemlösa eller utestängda från vanliga bostäder. I slutet av november kommer Socialstyrelsen att redovisa uppgifter från en nationell kartläggning 2017.
Du kan läsa mer på Socialstyrelsens webbplats och i Wikipedia.

25 september 2017 - 12:48