Hemligheten på Skogslunda på biblioteken?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Boken "Hemligheten på Skogslunda" (Idus förlag) blev beviljad distributionsstöd från Statens Kulturråd i höstas. Den ska därmed ha sålts in till 288 huvudbibliotek. Men ännu finns den bara på ett 30-tal ställen. Vet ni hur detta fungerar ? Lite förbryllad.
Svar: 

Kulturrådet skickar ut böcker som beviljats litteratur/distributionsstöd till folkbiblioteken i januari, juni, september och november.
Att den inte är synlig i alla bibliotekskataloger kan bero på flera saker. Om du söker i nationalkatalogen Libris är 37 bibliotek listade, en blandning av universitets- och folkbibliotek.
Men långt från alla folkbibliotek - framförallt mindre - har sina bestånd redovisade i Libris. Boken kan alltså finnas på bibliotek även om det inte syns i Libris utan man får söka i bibliotekets egen katalog.
En annan orsak kan vara att biblioteket av något skäl inte lagt in boken i sitt bestånd. 
Jag bifogar träfflistan i Libris: http://libris.kb.se/bib/22698797

2 mars 2019 - 18:17