Hemkunskap, hem- och konsumentkunskap

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur länge har hemkunskap funnits på Svenska skolschemat?
Svar: 

Hemkunskap ingick som skolämne för flickor i läroplanen under 1800-talet (i alla fall från 1878). Med den obligatoriska nioåriga grundskolans införande 1962 blev det ett ämne både för pojkar och flickor. Sedan 2000 heter ämnet Hem -och konsumentkunskap.
Läs mer här: http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artik...
och här:https://sv.wikipedia.org/wiki/Hem-_och_konsumentkunskap_i_Sverige

4 september 2017 - 10:41