Heliga byggnaderna i olika religioner; likheter och skillnader?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad har de heliga byggnaderna tillhörande de fem världsreligionerna för skillnader och likheter?
Svar: 

Kristendom: är en av de största religionerna i världen. Det finns många olika inriktningar t ex katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dessa har olika syn på hur deras heliga rum, kyrkor, ska se ut. T ex finns det många fler religiösa bilder (ikoner) och utsmyckningar i ortodoxa kyrkor än i protestantiska.
Jerusalem är en helig plats för kristna människor. Det är den för att de första kristna var judar och för judarna var Jerusalem den enda heliga platsen. Här fanns nämligen Guds tempel. De första kristna samlades i Salomos pelargång, där Jesus brukat undervisa.
Eftersom många aldrig kunde resa till det fjärran Jerusalem, försökte människor hitta heliga föremål (reliker) på närmare håll. Varje land fick sina heliga platser med reliksamlingar, som exempelvis undergörande Mariabilder.
Den främsta av de heliga platserna i Europa är Rom, där det finns otaliga minnesställen, kyrkor och martyrgravar (martyr är någon som dött för sin tro). Här i Sverige är en av de mest kända heliga platserna Vadstena, där Den heliga Birgittas kloster startades.
Judendom: Jerusalems tempel byggdes av Salomo och blev den heligaste platsen för Israels folk. Romarna förstörde templet år 70 e Kr. Det enda som fanns kvar var den västra muren. Dit kommer många judar för att beklaga sig över det som hänt. Därför kallas den ”Klagomuren”.
En annan helig plats är det s.k. Tempelberget - under den nuvarande Klippmoskén (som är en helig plats inom islam). Det är platsen för den klippa där judarna traditionellt anser att deras förfader Abraham en gång var nära att offra sin son Isak.
När romerska riket bredde ut sig och romarna förstörde templet i Jerusalem, som var den viktigaste heliga platsen för judarna, byggde man istället gudstjänsthus, synagogor.
Det finns nu synagogor spridda över hela världen. Synagogan är inte bara ett gudstjänsthus. Där kan man också studera eller bara träffas för att ha trevligt.
Längst fram i synagogan står arken, där Torarullarna förvaras. De innehåller de fem Moseböckerna, som också kallas Lagen. Där står hur man ska leva som jude.
Islam: Moskén är islams helgedom. Ordet kommer ursprungligen från arabiskan och betyder plats för tillbedjan. I en moské kan man till exempel studera, be eller gifta sig. Men det ordnas även middagar, möten och andra aktiviteter för församlingen. Därför har många moskéer stora tillbyggnader som kan inrymma så väl klassrum som övernattningslokaler.
Varje moské har en minaret. Detta är ett högt torn, antingen sammanbyggt med moskén eller fristående. Då det är dags för bön, ropas detta ut från minareten (böneutropet). Ursprungligen saknade moskéerna minaret, då genomfördes böneutropet på lämpligt ställe där det hördes tydligt.
I varje moské är en av väggarna riktad mot Mecka. Det är framför denna vägg som man samlas i rader då det är dags för bön.
Kaba är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med profeten Muhammeds moské i Medina i Saudiarabien och klippmoskén i Jerusalem.
Kaba är en stor kubisk byggnad som står mitt på gården i moskén i Mekka. Den är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa stenen.
Kaba har genom tiderna raserats och återuppbyggts ett flertal gånger. Muslimerna tror att Kaba först byggdes av Adam som det första hus där Allah tillbads.
Heliga stenen är enligt legenden en svart meteorsten som kommer från paradiset.
Hinduism: Ett tempel är gudarnas palats och bostad. I de stora templen förvaras den eller de gudarna som tillbeds allra längst in i templet och endast prästerna har tillträde dit. De besökande ägnar sig åt ritualer som att vandra medsols runt templet, att skänka offergåvor som mat och blommor och läsa långa texter med gudens namn. Några hinduiska gudar är Vishnu, Shiva och Ganesha som är kunskapens gud.
Varanasi sägs vara hinduismens heligaste plats. Staden är enligt hinduer guden Shivas stad. Därför har Varanasi i många år varit det största vallfärdsmålet för många hinduer. Här predikade också Buddha (grundare av buddhismen) sina läror för mer än 2500 år sedan.
Genom Varanasi flyter den heliga floden Ganges som sägs ha sitt ursprung i staden och Shivas hårlock. Att ta sig ett dopp i den heliga floden, och då framför allt i Varanasi, är något som alla hinduer bör göra innan de dör. Att dö, brännas och spridas här ger en garanterad plats i himlen eller rättare sagt befrielse från det eviga kretsloppet av återfödelse. Många vill därför att deras aska ska spridas i floden.
Ett heligt bad i Ganges renar från orenhet därför vallfärdar många dit.
Buddhism: Buddhister dyrkar ofta i sina egna hem vid ett altare med en Buddhabild i centrum. Många besöker också templen vid viktiga religiösa helger eller på födelsedagar för att offra och bevittna ceremonierna. Man kan också besöka de kloster som finns och där ge offergåvor till munkarna och nunnorna.
När Buddhas lära spreds blandades med andra religioner i de områden där den spreds. Därför kan tempel och heliga platser se mycket olika ut beroende på  vilket land det är.
Lumbini är en buddhistisk vallfärdsort i Nepal, vid foten av Himalaya nära gränsen till Indien. Detta är platsen där drottning Mayadevi sägs ha fött Siddhartha Gautama, som i sin tur, som Buddha, grundade buddhismen.

​texter från: 

klassbloggarna.se/simpsons/wp-content/.../heliga-platser-och-rum-jämförelse.pptx

Som du ser finns det flera likheter - Hem för gudar, helig plats, besöks vid viktiga religiösa högtider, men också olikheter - i islam och judendom används också moskéer och synagogor som samlingslokaler.
På den här webadressen finns en film som du kan titta på:

https://www.so-rummet.se/content/heliga-platser-inom-judendomen-kristend...

 

18 maj 2019 - 18:02

Kategorier