Vilket signum har danska barnböcker

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Hej! Vilket signum har danska barnböcker (i svenska bibliotek)?
Svar: 

Hda,uf småbarn, åldern 0-9
Hda,ug mellanåldern 10-12
Hda,u barn- och ungdomslitteratur 13-16

22 oktober 2014 - 10:43

Kategorier