Förslag på böcker om genus i ämnet kreativt skapande processer för åldern 6-13 år.

Besvarad av Per Karlsson
Fråga: 
Vilka böcker bör jag läsa under skrivandet av examensarbetet inom fältet genus i kreativt skapande processer för fritidshemsverksamhet? Fokus är på hur genus inkluderas i skapande för barn mellan 6-13 år.
Svar: 

Har tagit hjälp av vår barnbibliotekarie och vår konstpedagog. Vi hittade följande
uppsats "Konstruktion av könsroller i bildskapande situationer"  vilken tar upp
en del av processen du frågar efter.
Den finns här i fulltext: http://www.uppsatser.se/uppsats/34739ffa9e/ Några andra titlar kommer här, en del är inte renodlade i ämnet men har
med genustänket:
Karin Aronsson ”Barns världar – Barns bilder”
Yvonne Hirdman ”Genus - om det stabilas föränderliga former”
Ulla Löfstedt ”Barns bildskapande: teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser”
Per Kättström (red.) ”Flickor och Pojkar: om verkliga och overkliga skillnader”
Anna Sparrman ”Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder”
Kajsa Svaleryd ”Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga”

Om det är barn- och ungdomsböcker du letar efter kan de finnas med i
litteraturförteckningarna till respektive verk.

 

22 februari 2015 - 22:33