Utropstecken eller komma efter Hej i ett brev.

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hej! Vi är några som debaterar hur ett "Hej" i ett brev ska avslutas. Jag hävdar att det är ett utrop och ska därför avslutas med ett utropstecken och inte med ett kommatecken. Att avsluta med ett komma, kommer från engelskan.
Svar: 

Båda varianterna är tillåtna.

I Svenska skrivregler utgivna av Språkråde, kapitel 3.2.1, kan man läsa mer om detta.
"Ibland används komma i stället för utropstecken, vilket kräver ny rad efter hälsningarfrasen"
Här står det också att det är möjligt att använda punkt.

På språkrådets hemsida kan man läsa följande: http://www.sprakradet.se/3685

Utropstecken är omodernt och hurtigt! Eller?
21.1.2009
Många tvekar om användandet av utropstecken vid hälsningsfraser.

Anna Asker skriver i Idagredaktionens blogg på Svenska Dagbladets webb om sin oro över att fel- eller överanvända utropstecken. Vissa skriver hej med komma, några med utropstecken, andra utan något skiljetecken alls. Men vilka har rätt?

Alla varianter är tillåtna, vilket Rickard Domeij från Språkrådet intygar i artikeln. Han menar att utropstecken fortfarande är standardrekommendationen vid ett inledande hej. Men att normerna i nya skrivmedier som e-post och bloggar är på väg att luckras upp, kanske med inverkan från engelskan.

Vänliga hälsningar
Pia Karlsson
Bromölla bibliotek

 

20 mars 2014 - 10:12

Kategorier