Slutna flöden och linjära flöden

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Hej Vad menas begreppen slutna flöden och linjära flöden? Och vilken typ av flöde är vanligast när det gäller matproduktionen i dagens samhälle?
Svar: 

Det är betydligt vanligare att använda begreppet kretslopp istället för slutna flöden. Det är egentigen samma sak. På Ragnsells hemsida finns en tydlig beskrivning av de bägge begreppen:

"Ett kretslopp innebär att material, ämnen, varor och annat cirkulerar. Motsatsen, linjära flöden, innebär att vi tar från jordens resurser, använder dem, förbrukar dem genom konsumtion och sedan kasserar det som blir kvar."

http://www.ragnsells.se/sv/Vad-vi-gor/Ragn-Sells--en-del-av-kretsloppet/

Lantbrukarnas riksförbund har tagit fram ett studiematerial för de som läser Naturkunskap A på gymnasiet. Materialet heter "3 år på ön" och förklarar och beskriver dessa begrepp utförligt. Av naturliga skäl förspråkas kretsloppet (det slutna flödet) framför det linjära flödet. Både elevmaterial och lärarhandledning finns att ladda hem.

http://www.lrf.se/Skola/Gymnasiet/

Efter vad jag förstår är det linjära flödet fortfarande vanligast i världen, men kretsloppstänkandet vinner mark.

 
 

6 april 2014 - 18:11