Vad betyder ordet islam?

Besvarad av Peter Ljungquist
Fråga: 
Hej vad betyder ordet islam? hur ska man prata med muslimer eller fråga dem om (ha kontakt med dem)?
Svar: 

Klipp från Wikipedia. Verkar trovärdigt

Etymologi och innebörd [redigera]Islam är ett arabiskt ord (الإسلام), al-'islām. Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad. Betydelsen lydnad används också i muslimsk terminologi, men då handlar det om en hörsamhet som utgår från tillit och förtroende, inte om fruktan och rädsla. (Källa: Vems islam, Mohammad Fazlhashemi 2008)

I Muhammad Asads Koran-kommentar skriver han att ordet salām kan översättas med ordet "räddning", men att det är svårt att finna ekvivalenta uttryck på andra språk. Det betecknar olika aspekter av sinnesro, hälsa och säkerhet mot fara och ont, samt uppnående av det som med en kristen term kallas "frälsning". Det finns dock en skillnad i betoning då islam inte delar den kristna frälsningslärans uppfattning om arvsynden. Enligt Asad ligger begreppsinnehållet i ordet salām snarare närmare tyskans Heil ("hälsa", "lycka") eller det franska salut ("hälsning", "frälsning"), som båda uttrycker nyanser av inre ro och uppfyllelse utan att inbegripa den specifikt kristna innebörden av frälsning.[9]

Ordet islām i infinitivform förekommer åtta gånger i Koranen.[10] I Koranen som sådan förekommer dock ingen "institutionalisering" av ordet och dess avledningar, det vill säga att dessa enbart skulle beteckna profeten Muhammeds efterföljare, utan de används i generell och bokstavlig bemärkelse. Termerna muslim och islām syftar i Koranen på det allmänna tillståndet hos var och en "som underkastar [eller 'har underkastat'] sig" respektive "underkastelse under Guds vilja".[11] I sura 3:19 heter det till exempel "För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja" (Innad-Dīna 'indallāhil-'Islām).

Jag tycker att du ska prata med muslimer på samma sätt som du pratar med icke-muslimer.

11 november 2012 - 17:08

Kategorier