Jordens kärna

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
hej! vad består jordens kärna av?
Svar: 

Vad jordens kärna består av vet vi faktiskt inte, eftersom vi av naturliga skäl inte har kunnat titta efter. All vår kunskap bygger alltså på kvalificerade antaganden.
Läs vidare här
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jorden/jordens-inre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_k%C3%A4rna
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/jordklotetochjordskorp...
http://www.sgu.se/om-geologi/jordklotets-uppbyggnad/

14 november 2015 - 17:24