Andra världskriget

Besvarad av Karin Gustavsson
Fråga: 
Hej! Storbritannien garanterade Polens självständighet och när Tyskland fortsatte sin expansionspolitik och anföll Polen förklarade Storbritannien krig mot Tyskland 1939. Varför förklarade inte Storbritannien även krig mot Sovjetunionen som strax efter Tysklands anfall också anföll Polen (österifrån)? Tack på förhand!
Svar: 

Det är inte helt enkelt att ge något entydigt svar på varför inte Storbritannien gick in och stödde Polen som dom "lovat" mot Sovjetunionen.
Många texter berör ämnet bland annat "Andra världskriget så alla förstår" av Christer Bergström s.42 ff men någon egentlig förklaring ges ej.
Norman Davies skriver att Storbritannien och Frankrike var rädda att gå i samma fälla som 1914 (Europa i krig, Norman Davies s.87)http://sv.wikipedia.org/wiki/De_allierade_under_andra_v%C3%A4rldskriget

http://sv.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-pakten

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen_under_andra_v%C3%A4rldskriget#Tyskt_o...

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5tsaskriget
 

 

5 maj 2015 - 21:25