Fråga om sociallagstiftning

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Karl och Susanne bor med sina tre barn, John 14 år, Lisa 12 år och Gustav 10 år i en lägenhet. Karl är arbetslös och hans alkoholintag och aggressivitet har ökat med tiden. Familjens ekonomi är ansträngd och hon får ofta fråga sin äldre föräldrar om bidrag till hyran och pengar till barnens kläder. Förutom att Susanne arbetar som förskolelärare brukar hon hjälpa hennes föräldrar med städning och tvätt eftersom de har svårt att klara det på egen hand. Gustav föddes med en måttlig utvecklingsstörning och behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag. Gustav har svårt att gå och måste ibland sitta i sin rullstol. Han tycker mycket om att åka till badhuset, i vattnet känner han sig både lätt och fri, men Susanne har sällan ork och kraft att följa honom dit. En morgon ringer läraren från Lisas och Johns skola. Läraren berättar att de på skolan uppmärksammat att Lisa verkar ofta trött och har haft blåmärken på armarna. Läraren säger att de är även oroliga för John. Han har skolkat mycket den senaste tiden och de misstänker att han hamnat med fel kompisar. Läraren berättar att John erkänt att han missbrukar både tabletter och alkohol. Läraren säger att det är allvarligt och att något måste göras. Nu orkar inte Susanne längre och hon inser att familjen måste få hjälp innan hon själv blir ordentligt sjuk. Så min fråga är : 1-kan du koppla de olika personernas hjälpbehov till rätt lag , och skriv om varje person för sig och ge exempel på deras hjälpbehov och vilken lag som är kopplad dit. 2-Är det någon som måste omhändertas via LPT? Då får du ge exempel på detta.
Svar: 

På en liknande fråga svarade vi såhär, http://bibblansvarar.se/sv/svar/pa-vilket-satt-kan-man-hjalpa

13 november 2015 - 0:57