Arbete med barn och ungdomar på biblioteken

Besvarad av Mie Björkman
Fråga: 
Hej Mie! Jag har googlat och googlat men hittade ingenting speciel. Jag är efter tips om biblioteksarbetet. Vad det händer just nu i barn- och ungdomsbibliotek i Sverige? Vad är årets fynd (eller förra årets :) )? Har man hittat ett nytt sätt att få kontakt med undom eller inspirera skolbarn att läsa? Finns det en lyckad projekt, som alla skulle veta om eller har man hittat ett helt nytt sätt att arberta med barn eller ungdom i bibban?...osv.. Jag skulle vara så tacksam om jag får några idéer eller just en diamant idé :)
Svar: 

På folk- och skolbiblioteken arbetar vi löpande med barn och ungdomar på många olika sätt. Exempel är läsinspiration som bokprat och boksamtal, informationssökning och källkritik.

Med den nya skollagen som säger att alla skolor, både kommunala och friskolor, måste ha skolbibliotek kommer det att hända mycket framöver. Det finns också en ny bok om skolbiblioteksutveckling av Maud Hell, Skolbiblioteksutveckling - skolutveckling (2011).

Nedan följer ett urval av vad som pågår på biblioteken i Sverige just nu och andra länkar där du kan läsa mer.

Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek har satsat stort på lite större barn på väg mot tonåren. I Stockholm finns TioTretton i Kulturhuset, ett bibliotek endast för barn mellan 10 och 13 år. Vad de har att erbjuda och hur de arbetar kan du läsa mer om på:
www.biblioteket.se/?id=201644&SokBibliotek=S%C3%B6k
Det finns en artikel om TioTretton i Biblioteket i Fokus nr 2 2011, numret finns att läsa på hemsidan: www.biblioteketifokus.se
I Malmö riktar man sig till barn mellan 9 och 12 år med The Darling Tweens, läs mer på: http://darlingtweens.se/blog/

Bokjuryn ger alla barn och ungdomar upp till 19 år chans att vara med och tycka till om föregående års bästa böcker. Väldigt många bibliotek i Sverige arbetar med Bokjuryn. www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn/tabid/783/Default.aspx

På Biblioteksbloggen kan du få tips och läsa om vad som händer inom barn- och ungdomsverksamheten på bibliotek i Sverige och internationellt. www.biblioteksbloggen.se/biblioteksbloggen/barn-och-ungdom

Godnattsagor inifrån är ett projekt där pappor som sitter i fängelse får läsa in böcker på cd och skicka till sina barn, läs mer på:
http://godnattsagorinifran.blogspot.com/

Hoppas att det här kan vara till användning för dig!


En komplettering till detta uttömmande svar kan vara att titta i Wikin Idébiblioteket, där en mängd biblioteksrelaterade projekt finns beskrivna. Bland annat aktiviteter med målgruppen barn: http://idebiblioteket.se/search/view/barn

26 oktober 2011 - 9:49