Drottning Fredrika Dorotea Vilhelminas resor

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Hej Kristian! Jo, för att följa en kunglig persons dag för dag resor mellan olika platser, slott och städer, så kan man ibland få denna information genom att läsa den kungliga personens dagbok alt. läsa dagböckER som människor i den kungliga personens närhet har skrivit. Svenska fornskrifts sällskapet kom härom året ut med en sådan bok rörande en del svenska medeltida kungars förflyttningar runtomkring i riket. Jag skulle vilja följa den svenska drottningen Fredrika Dorotea Vilhelminas resor dag för dag. Vilken alt. vilka dagböcker skall jag i så fall läsa? (Kan man följa svenska medeltida kungars resor datum för datum, så borde man väl kunna följa en 1800-tals drottnings färder)?  Mvh Andreas
Svar: 

Om det finns något motsvarande en dagbok med redovisning för drottning Fredrika Dorotea Vilhelminas färder så har jag inte kunnat hitta den. Jag har gjort sökningar via Nationella Arkivdatabasen (NAD), och även samsökningsbasen SONDERA (söker i NAD, LIBRIS och Svensk mediedatabas SMDB). Dock finns det naturligtvis handlingar som kan ge upplysning om än inte alla, så några av drottningens resor med datum. Det gäller då andra handlingar som brev, räkenskaper med mera. Den enda person som i de kungligas närhet som jag kunnat hitta vilken skrev dagboksanteckningar var Drottning Hedvig Elisabet Charlotta. De dagböckerna blev översatta och utgivna i bokform under de första årtiondena av det förra seklet och omfattar 9 volymer. Huruvida det finns innehåll som berör din frågeställning vet jag ej. Och att delar av övriga handlingar som skulle kunna ge delsvar på din fråga nödvändigtvis inte är skrivet på (gammel)svenska.
Sökning i NAD på drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina visar innehållet vad som är arkiverat under henne. Serien Handlingar rörande svenska konungar redovisar även handlingar för Gustav IV Adolf.
En bok som varit mig till stor hjälp i detta svar är Kungens familjearkiv av Ingemar Carlsson (utg 1995) som handlar om den Bernadotteska samlingen. Den Bernadotteska samlingen är den kungliga familjens privata och innehåller också några arkivalier runt Gustav IV Adolf och drottning Fredrika.
Jag berör nu endast mycket ytligt hur dessa olika handlingar är tillgängliga. Drottning Hedvig Elisabet Charlottas översatta dagböcker där går några av volymerna att få sig tillsänt som pdf-fil (mot avgift), andra böcker måste fjärrlånas in ifall det egna biblioteket inte har den volym man är ute efter. Digitaliserat material på riksarkivet kräver ett konto hos Svensk arkivinformation (SVAR). Annat måste beställas. Mer upplysningar om beställningar och villkor ur arkivens material finns på riksarkivets hemsida. De har även ett kundcenter som kan ge upplysningar. Kontrollera med dem då också vilka av tjänsterna med mera som är avgiftsbelagda.

12 mars 2014 - 21:08