Äldre upplagor av dagstidningar

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Kan man få fram äldre nummer av Dagens nyheter, från början av 1993? det är främst dödsannonser/familjesidorna jag vill ha tag på. Hälsningar
Svar: 

Så gamla dagstidningar finns normalt tillgängliga på mikrofilm. Vad som finns tillgängligt på biblioteken beror på bibliotekens storlek och resurser. Större bibliotek brukar kunna tillhandahålla den här typen av material. Vet du exakt vilka datum det gäller kan ditt lokala bibliotek även fjärrlåna/beställa kopior, ev kopieringsavgifter tillkommer i så fall. Kontakta ditt lokala bibliotek för att få information om vad som gäller där.

10 juli 2015 - 12:48