Litteratur om samverkan mellan skola, hem, fritids för ungdomar i behov av stöd

Besvarad av Anna Westin
Fråga: 
Hej ! Jag vill veta om det finns några böcker skrivna kring samverkan mellan skola,hem och fritids för ungdomar i behov av stöd. Samt hur samverkan kan se ut ? Skyddsfaktorer, riskfaktorer med samverkan ?
Svar: 

Några böcker som kanske kan vara till hjälp:

"Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd : viktigare än diagnos" (2013)
av Jakobsson, Inga-Lill och Lundgren, Marianne
En teoretiskt hållen bok som syftar till att ge en översikt över samverkan kring barn och ungdomar i olika lärandemiljöer.

"Att pussla ihop ett liv : om samverkan" (2007)
Den här boken syftar till att åstadkomma ett drägligare liv för familjer med barn och ungdomar med autism eller fler funktionshinder. Tre familjer beskriver med egna ord sin dagliga kamp med att få pusslet att gå ihop.

"Samverkan för barn som behöver : en handbok för lärare" (1999)
av Inga Andersson

"Hur ser samverkan och samarbete ut i skola och fritidshem - Utifrån lärare och fritidspedagogers perspektiv" (2012)
av Ghazaleh Tamdjidi & Martina Falk
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31532/1/gupea_2077_31532_1.pdf
Uppsats från lärarutbildningen på Göteborgs universitet som berör årskurs F - 5

Riksrevisionen skrev 2011 en rapport där de föreslog en försöksverksamhet med särskilda samordnare för att hjälpa familjerna och underlätta samverkan mellan de inblandade aktörerna:
"Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Ett (o)lösligt problem?" (RiR 2011:17)
http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2011/Samordning-av-...

Jag hoppas något av detta kan vara användbart, annars får du höra av dig igen!

 

 

 

13 mars 2014 - 19:30