Statskyrka i sverige

Fråga: 
Hej, jag undrar vad statskyrkor i sverige innebar?
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin är en statskyrka "det slag av kyrkosamfund där staten har avgörande inflytande på lagstiftning, tjänstetillsättningar och ekonomi, antingen så att den världsliga makten har högsta myndighet också i andliga frågor eller genom att kyrkoregementet ligger hos statsöverhuvudet, som dock inte har någon prästerlig funktion."
Källa: http://www.ne.se/lang/statskyrka
På Svenska kyrkans hemsida finns följande frågor och svar att läsa om statskyrka:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=680596 På wikipedia kan man läsa både om statskyrka och Svenska kyrkan:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statskyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkan
I tidskriften Populär historia finns en artikel om Svenska kyrkans historia:
http://www.popularhistoria.se/artiklar/kyrkan-och-staten-en-historisk-separation/ På Allt om bibelns hemsida kan du också läsa om den svenska kristendomens historia:
http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/svenkyrk.htm

Är du inte nöjd med svaret får du gärna höra av dig igen.
Ann-Sofie Hjernstedt

25 mars 2014 - 17:41