Freuds begrepp "Familienroman"(tyska), "family romance" (engelska)

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
Hej! Jag undrar vad Freuds text/begrepp "family romance" heter på svenska?
Svar: 

Sigmund Freud skrev 1909 i en skrift om "Der Familienroman der Neurotiker".
I tidskriften Divan : tidskrift för psykoanalys och kultur,årgång 2000:1-2 s.4-7 finns denna lilla skrift översatt till svenska av I. Wikén Bonde och heter då "Familjeromanen hos neurotikerna".
I boken Psykoanalytiskt lexikon(1989) av Stig Fhanér kan man också slå upp ordet "familjeroman" och få ordets/begreppets ursprung och en förklaring. "Familjeroman" är alltså den svenska översättningen.

10 juni 2012 - 14:44

Kategorier