Söker svensk översättning av förordet till B. Travens "Bron i djungeln"

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej! Jag undrar om ni kan hjälpa mig med följande: I förordet till B. Travens Bron i djungeln ska Walter Rehmer ha skrivit: "This secretive writer reflects in his absent identy all the tragic sonscience of modern literature, the conscience of a writing that, once its insufficiency an impossibility hav been exposed, turns this exposure inte its fundamental question." Jag har inte tillgång till den svenska översättningen, men skulle behöva veta hur de här raderna är översatta. De finns med i en bok som jag själv just nu håller på att översätta. Tack på förhand!
Svar: 

Hej!

Så vitt jag kan bedöma finns det bara en svensk upplaga av "Bron i djungeln", utgiven på Axel Holmströms förlag 1933.
http://libris.kb.se/bib/1364590

Jag sitter nu med boken i min hand och måste tyvärr meddela att det inte finns något förord. Inte heller något efterord. Av någon anledning har utgivaren valt att inte ta med det. Alternativt att förordet skrevs i en långt senare upplaga och helt enkelt inte existerade när den svenska upplagan gavs ut. Vilket i sin tur kan innebära att det inte finns någon svensk översättning.

Det engelska citatet som du bifogar i frågan, finns med i den här texten:
http://books.google.se/books?id=z0J1izsvtkwC&pg=PA173&lpg=PA173&dq=%22walter+rehmer%22+traven&source=bl&ots=rhGtcB4Y2D&sig=r4SOSWK5qUlJv56ta7qSpBRkI3E&hl=sv&sa=X&ei=s9wmU4j-L6bi4QSinoHABg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=%22walter%20rehmer%22%20traven&f=false

Där anges på sid 172 Alejandro Gandára som upphovsman till förordet. Vilket naturligtvis inte hindrar att Rehmer skrivit ett förord till en annan upplaga.

Vänliga hälsningar,

Lennart Kihlberg
Umeå stadsbibliotek

17 mars 2014 - 9:45