Svensk översättning av Sarrasine?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej! Jag undrar om det finns någon svensk översättning av Honoré de Balzacs novell "Sarrasine" (1830)?
Svar: 

Har tyvärr inte hittat någon svensk översättning av denna novell. Den finns inte med i Kungliga bibliotekets katalog Libris som förtecknar allt svenskt material. Enligt Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Sarrasine
ingick S. i sviten Scènes de la vie parisienne, i sin tur en del av Balzacs stora romanbygge La comédie humaine.
S. finns översatt till engelska om det är till nytta, och kan läsas digitalt via Gutenberg http://www.gutenberg.org/files/1826/1826-h/1826-h.htm

20 januari 2014 - 18:08