Christina Rossettis dikt "The Lambs fo Grasmere"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Jag undrar om Christina Rossettis dikt "The Lambs of Grasmere" finns översatt till svenska? (http://www.poetseers.org/the-great-poets/british-poets/rossetti/cpoems/lambs/) Tack på förhand!
Svar: 

Såvitt jag kan se finns endast ett verk av Christina Rossetti på svenska, Trollmarknad och andra dikter, och i denna bok finns inte den sökta dikten med.
 

24 september 2015 - 16:31