Genusforskning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hej! Jag studerar till bibliotekarie och vi har i uppgift att skriva en forskningsöversikt inom ett valfritt område inom B&I. Jag har undrar ifall ni vet om det finns någon genusforskning inom b&I som är kopplat till bibliotek? Med vänlig hälsning lina
Svar: 

Hej!
Det finns inte så mycket svensk genusforskning inom biblioteks- och informationsvetenskapen. I databasen uppsatser.se blir det några få träffar som mer handlar om queerteoretisk analys av fantasyromaner och ungdomars läsvanor ur ett genusperspektiv. Vid en enkel sökning i Libris får jag fyra träffar på forskning kring en intersektionell diskursanalys av ämnesordslistan i databasen KVINNSAM och bilden av kvinnan i Library of Congress Classification samt om genusforskarens informationssökningssituation och om genusvetenskaplig litteratur i klassifikationssystem och ämnesordslistor. 
Jag tror att du ska vända dig till ditt universitetsbibliotek och få hjälp med att söka i de databaser som finns för forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Med vänliga hälsningar
Anita Höglund
Bibliotek Botkyrka

23 januari 2014 - 15:06

Kategorier