Litteratur om bondgårdar, lantbruk och folktro

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej, jag söker lite litteratur om följande ämnen: Design- och inredningshistoria under det svenska nittonhundratalet. Hur såg det ut i svenska hem, i synnerhet lantbrukarhem under första halvan av nittonhundratalet? Hur gick det till när de moderniserades osv? Folktro i Sverige, och hur denna successivt försvunnit och kanske förvandlats under 1900-talet. Hur påverkade folktron vardagen? Jordbruk i Sverige under 1800- och 1900-talet. Hur sådde man, skördade, hur sköttes djuren m.m. Jag vill alltså på ett konkret sätt läsa om livet på landet framförallt under första halvan av nittonhundratalet.
Svar: 

Här nedan följer förslag på ett antal titlar. För att läsa vidare finns i regel litteraturförteckningar i respektive verk.

Det svenska jordbrukets historia Band 4 Jordbruket i industrisamhället : 1870-1945 / Mats Morell
http://libris.kb.se/bib/8232395

Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel / Harald A:son Moberg
http://libris.kb.se/bib/7253414

Böndernas bok : praktisk uppslagsbok för lantbrukaren / av Nils Sonesson. 2 vol. (Vol 2 om hemmet bland annat)
http://libris.kb.se/bib/1447987

Livet på landet förr. Bokserie i flera delar
http://libris.kb.se/hitlist?q=livet+p%c3%a5+landet+f%c3%b6rr&d=libris&m=...

Vardagsliv under andra världskriget : minnen från beredskapstiden i Sverige 1939-1945
http://libris.kb.se/bib/13546171

Bostaden som arkitektur / Ola Nylander
http://libris.kb.se/bib/7635983

Larsson: Köket – hemmets hjärta
http://libris.kb.se/bib/14200062?vw=full

Se även Nordiska museets utställningsserie http://www.nordiskamuseet.se/sok/folkhemmets%20rum

Snidare: Hemma i Sverige
http://libris.kb.se/bib/8434821

Vardagsrummet : en plats för allt och alla
http://libris.kb.se/bib/13973212

Svenska möbler under femhundra år
http://libris.kb.se/bib/10558178

Folktro: 
http://libris.kb.se/hitlist?q=folktro&r=%3btree%3aM&d=libris&m=10&p=1&s=r

15 juli 2015 - 13:16